Ingenjörsföreningen introducerar Mobies Forum-plattformen i oktober 2020. Tjänsten kommer att användas i ett initialt skede vid IL Expert Network Forum i november.

Ingenjörsföreningen är ett fackförbund i Akava med 70 000 medlemmar genom olika medlemsorganisationer. Medlemmarna är ingenjörer och andra tekniska experter samt ingenjörsstudenter. Ingenjörsföreningen arbetar för bättre arbetsliv.

Mobie Forum är en utmärkt tjänst för fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och liknande organisationer som behöver en samhällsmedlemstjänst och ett expertforum med grupparbetsplatser, opinionsundersökningar och brainstormin-möjligheter. Tjänsten innehåller också en av de mest mångsidiga inlärnings- och orienteringsplattformarna på marknaden (LXP – Learning Experience Platform).