Sekretesspolicy

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/1999)
Datum för förberedelse: 01.07.2020
Uppdaterad: 18.09.2023

1. Controller

Mobie Oy (Företags-ID: 2346592-7)
Snellmaninkatu 2 B, andra våningen, FI-70100 Kuopio Finland

E-post: info@mobie.fi
Telefon: +358 50 326 1742

2. Kontaktperson i ärenden som rör registret

Eero Eloranta
eero.eloranta@mobie.fi
Tel. +358 50 326 1742

3. Registernamn

Mobie Oy:s kundregister

4. Användningsområde

Registret används för att hantera kundrelationen och som informationskälla för affärsbeslut. Registret används som datakälla för att upprätthålla kundens tjänst, till exempel tillhandahålla servicerelaterade nyhetsbrev och andra meddelanden.

5. Registerdatainnehåll

Registret består av två separata register som innehåller information om kontona och de tjänster och licenser som är relaterade till dessa konton. Registren är separata, men kopplade till varandra i syfte att tillhandahålla tjänsten. Kontoregistretinnehåller information om kundens namn, faktureringsadress, annan kontaktinformation, tjänster som används, licenser och beställningar. Tjänstens register innehåller information om all information som finns i kundens tjänst.

6. Vanliga datakällor

All information i registret samlas in från kunden när tjänsten öppnas eller används. Kunden har möjlighet att ändra informationen i kassan via Mitt konto och den kontospecifika kontrollvyn.

7. Regelbundet utlämnande eller överföring av uppgifter

Datainnehållet i kundregistret kommer inte att överföras eller lämnas ut utanför Mobie Oy, utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Undantagsvis situationer där tillhandahållande av en tjänst som beställts av kunden kräver överföring eller utlämnande av uppgifter till Mobie Oy:s eller tredje parts register eller system.

8. Principer för registersäkerhet

Registret och dess datainnehåll lagras i informationssystem som är noggrant skyddade både för nätverket och fysiskt. Mobie Oy:s tekniska personal ansvarar för skyddet, liksom de auktoriserade kontaktpartners som mobie oy använder, som förser Mobie Oy med de tjänster som krävs för att tillhandahålla tjänsten. De kontaktpartners som Mobie Oy auktoriserat ansvarar för informationssystemens fysiska integritet och informationssystems integritet i samband med Mobie Oy. Mobie Oy:s egna anställda inom databehandling, som har undertecknat ett sekretessavtal, har tillgång till uppgifterna. Du måste logga in på systemet efter användare för att kunna visa data.