Insinööriliitto ry ottaa käyttöönsä Mobie Forum -alustan lokakuussa 2020. Palvelua käytetään alkuvaiheessa marraskuussa järjestettävässä IL Asiantuntijaverkosto Forumissa.

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.

Mobie Forum on erinomainen palvelu ammattiliitoille, työnantajajärjestöille ja vastaaville organisaatioille, jotka tarvitsevat yhteisöllistä jäsenpalvelua ja asiantuntijafoorumia ryhmätyötiloineen, mielipidekyselyjärjestelmineen ja brainstormin-mahdollisuuksineen. Palvelu sisältää myös yhden markkinoiden monipuolisimmista oppimis- ja perehdyttämisalustoista (LXP – Learning Experience Platform).