NW Tech Oy/Heikki Mäkeläinen, som är specialiserad på svetsteknik på hög nivå, kommer att ställa ut laserteknik på de virtuella SKY Virtual Laserforum-dagarna i september 2020 och blev övertygad om att Mobie Forum-tjänsten skulle fungera i en sådan utsträckning att han bestämde sig för att ta den i eget bruk också.

Mobies tjänster är redan bekanta för NW Tech, eftersom företaget har tagit fram svetstekniska utbildningar för Kone Elevators i Asien på Mobie Academys utbildningsplattform. Mobie Forum möjliggör expansion av utbildnings- och konsulttjänster till onlinevideo- och experttjänster samt underlättar kommunikation och marknadsföring under Covid-19-pandemin.